Tōdai-ji Photo Gallery

Photo by:Kazuyoshi Miyoshi