Galerie photo de Tōdai-ji

Photo par:Kazuyoshi Miyoshi